Vänersborgs Museum, På kung Oscars tid »

Pågår: Tillsvidare

På kung Oscars tid. Välkommen till en utställning om människor och framtidstro vid förra sekelskiftet. Tändsticksfabrikerna, telefonen, bilen, fonografen, Sveriges gemensamma tid, folkrörelserna, fotogenlamporna, elektriciteten, skofabrikerna, järnvägarna, industriutställningarna – den stora framtidstron.Ja, allt detta hör den Oscarianska tiden till, den tid då mycket av det som skulle bli det moderna 1900-talets Sverige skapades.

Industrier grundades, städerna växte, emigrationen nådde sin kulmen och de sociala skillnaderna var enorma. När ni kommer in på Vänersborgs museum gör ni en tidsresa till det sena 1800-talet – till den Oscarianska tiden i Sveriges äldsta bevarade museimiljö.  Källa: Vänersborgs Museum. 

Annons

Museum1.se. Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved.
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.