Forsviks Bruk/Västarvet, Byggnaderna berättar »

Pågår: Tillsvidare

Byggnaderna berättar, består av ett stort antal byggnader, alla med sin egen historia. Området är klassat som riksintresse och byggnadsminne. Flera av byggnaderna är unika; kalorifären och träsliperiet är till exempel de enda i sitt slag i Sverige. Här kan du läsa mer om byggnaderna! Källa: Västarvet/Forsviks Bruk. 

Museum1.se. Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved.
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.