Göteborgs Naturhistoriska Museum, The Face of God »

Pågår: 21/2 - 18/8 

The Face of God är en utställning om att söka ordning i kaos och där gränsen mellan fakta och fiktion är flytande. Välkommen att kliva in i en iscensatt rumslig roman där du möter den fiktiva tjeckiska entomologen och konstnären Milka Havels liv och verk genom rekonstruerade artefakter och bilder  Källa: Göteborgs Naturhistoriska Museum. Tratt från utställningen The Face of God, Foto Göteborgs Naturhistoriska Museum. 

Annons

Museum1.se. Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved.
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.