Vadsbo Museum, Sista skiftet                  »

Pågår: 26/1 - 8/9   

Den 25 april 2017 rullades det sista kylskåpet på bandet i Electroluxfabriken i Mariestad. Kylskåpstillverkningen flyttades till Ungern och en 66 år lång era i stadens industrihistoria var över. Nu öppnas utställningen ”Sista skiftet - om arbete och vardag på Electrolux” på Vadsbo Museum i Mariestad. 

Annons

Museum1.se. Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved.
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.