Alingsås Konsthall - Salong Alingsås     » 

Pågår: 21/5 - 24/8  

Nu laddar Alingsås konsthall för sommarens utställning som går under namnet Salong Alingsås. Fredagen den 10 maj och ett par dagar framåt, är alingsåsare och personer med anknytning till Alingsås välkomna att lämna in ett konstverk som man skapat själv eller tillsammans med andra.

    – I år fyller Alingsås 400 år och i konsthallen vill vi ta ett avstamp i samtiden, säger Greta Voćar, utställningsproducent. Vi vill undersöka staden och platsen – vem är den till för, vilka uttryck ryms eller har sitt ursprung här. Vad har vi för bild av oss själva och världen vi lever i - och vilken bild vill vi ha? fortsätter hon.

Salong Alingsås kommer att ha en enkel, öppen och tillåtande form. Alla verk som lämnas in kommer också med i utställningen. För att delta i salongen ska man också lämna en beskrivning av sitt konstverk, berätta varför man har gjort det, vad det betyder för en själv och vilken teknik man har använt.

Den egna berättelsen

Konsthallen vill fokusera på människan bakom bilden, vad hen vill berätta och varför. Deltagarna har alltså inte blivit utvalda att delta - de har istället aktivt själva valt detta.

    – Det kräver mod att våga visa upp sina alster, vilket också kan ge en större öppenhet inför andras bilder och uttryck, menar Greta. Jag tror att alingsåsarna är modiga, och jag hoppas att många nu tar tillfället i akt att lämna in. Var inte blyga nu – välkomna att lämna in era konstverk och tillsammans skapa sommarens utställning, avslutar hon. Källa: Alingsås Konsthall. 

Annons

Museum1.se. Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved.
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.