Borås Konstmuseum, Medusa               »   

Pågår: 31/1 - 11/8

Medusa är ett videoverk filmat i 360° som upplevs genom Virtual Reality-glasögon. Verket beskriver ett Europa i kris och händelserna som utspelas i filmen består av en blandning av fakta och fiktion. Sara Tirelli har använt sig av aktuella nyheter, sociala medier, EU-dokument och intervjuer för att porträttera EU:s identitet samt den rådande situationen för människor på flykt.

Verkets titel refererar till den grekiska myten om att förstenas när man ser in i gudinnan Medusas ögon. Titeln kan även associeras till Theodoré Gericaults konsthistoriska verk Medusas Flotte (1818-1819). I målningen skildras överlevande från ett skeppsbrott och hur människor drabbas av makthavarnas bristfälliga beslut. Skildringen i Medusas Flotte kan också kopplas ihop med dagens bilder av flyktingar som riskerar sina liv på väg till Europa, medan Europas invånare bevittnar händelserna paralyserade framför sina tv-apparater.

Det finns en tydlig länk mellan målningen och samtida medias bilder av flyktingsituationen.
Medusa är till stor del inspelad på Borås Konstmuseum. Totalt medverkar 63 aktörer varav de flesta har lokal förankring. Bland annat har Sara Tirelli arbetat med Agape, en frivilligorganisation för ensamkommande barn och ungdomar.

Syftet med residenset är att ge en internationell konstnär möjlighet att arbeta med ett konstnärligt projekt inom rörlig bild på plats. Initiativtagarna vill på detta sätt knyta ihop konst- och filmscenen samt bidra till att öka den internationella närvaron i regionen, såväl som regionala konstnärers möjligheter till internationella kontaktnät. Källa: Borås Konstmuseum

Annons

Museum1. -Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved