Västergötlands Museum, KLIMATKLOKT » 

Pågår: 30/4 - 11/8

En ny utställning, som öppnar på Valborgsmässoafton 30 april, i Fornbyn bredvid Västergötlands museum i Skara, bjuder på kloka energibesparingstips till husägaren. I klimatförändringarnas tid behöver alla bidra till minskningen av växthusgaser.

Här får besökaren veta hur hen kan gå till väga för att minska påverkan på vårt klimat. Utställningen tar avstamp i ett projekt där klimatförändringarnas inverkan på kulturarvet i Västra Götaland och Halland kartlades. Det förändrade klimatet kommer att påverka våra bostadshus på flera olika sätt. Vi kommer att drabbas av fler skyfall, och vi kommer att få större problem med algpåväxt på fasader och mögel i ouppvärmda byggnader, som en följd av en varmare och fuktigare luft.

För husägarens del innebär klimatförändringarna framför allt att underhåll och renovering kommer att behöva göras med tätare intervall.  Vi kommer också behöva göra olika insatser för att spara energi, för att bromsa in temperaturökningen.

– Det finns många olika alternativ för den som vill spara energi och renovera, säger Carina Carlsson, antikvarie på Slöjd & Byggnadsvård, som producerat utställningen. Det kan uppfattas som en djungel, det är svårt att veta vad som passar det egna huset bäst. Ska jag byta fönster, satsa på solpaneler, isolera vinden lite till? Med den här utställningen vill vi guida husägaren till de mest klimatkloka lösningarna - de som på en och samma gång skonar miljön, den egna plånboken och husets karaktär.Foto: Västergötlands Museum, Klimatklokt, Foto Gunnar Aus. 

Annons

Museum1.se. Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved.
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.