Borås Konstmuseum, På kvällen kan jag bli mig själv »  

Pågår: 4/5 - 15/9 

På kvällen kan jag bli mig själv
- en fotoutställning med deltagare från Borås folkhögskola och Fristads folkhögskola

Vad är egentligen identitet?

Vilken roll spelar föremål, platser och erfarenheter i skapandet av identitet?
Under våren 2019 har deltagare från Borås folkhögskola och Fristads folkhögskola arbetat fördjupat kring temat identitet.
Med fotografi som medium har de prövat olika tekniker och utforskat temat genom samtal och i text. Källa: Borås Konstmuseum, Foto: Josephine Öst

Annons

Museum1. -Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved