Borås Konstmuseum, The eye can see far.........., » 

Pågår: 4/5 -15/9

Rita Nettelstad – The eye can see far, but the hand can not reach. Vilket samband finns mellan romantiken, Hölderlins vandringar och Maria Montessoris skola i Perugia?

Rita Nettelstad söker i utställningen The eye can see far, but the hand can not reach svar på frågan. Genom att arbeta med pennans flyktiga och repetitiva rörelse, med kontraster och motsatser, skalor och linjer, skapar hon både distans och närhet till ämnet. Blickens överordnade position utgör ytterligare en central fråga för utställningen – vad innebär det att betrakta och betraktas?

I utställningen visas videon Flash of tomorrow, med vilken Rita Nettelstad mottog 2018 års pris för Bästa Film, i kategorin Konstfilm, vid Frame Filmfestival i Göteborg. I priset ingår ett stipendium på 10 000 kronor, finansierat av Kultur i Väst, samt visning av filmen på Borås Konstmuseum.

Rita Nettelstad (född 1986) är utbildad vid Akademin Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm samt har en master i idéhistoria från Kritiska Studier vid Göteborgs Universitet. Hon arbetar konceptuellt och väver samman rörlig bild, teckningar, text, performance och skulptur till installationer. Sedan 2011 har Nettelstad i sitt konstnärliga arbete fokuserat på temat centrum och periferi, i relation till kropp och funktionsvariationer. Hon bor och verkar i Göteborg. Källa; Borås Konstmuseum. Foto  Rita Nettelstad.

Annons

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All Right reserved
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.