Textilmuseet, Berättelser om/Stories About » 

Pågår: 25/5 - 15/9

I utställningen Berättelser om/Stories About möts vi av verk där textila material och metoder används konstnärligt för att förstå, diskutera och beskriva något i den samtid vi lever i. Åtta konstnärer visar verk som berättar om exploatering av landskap, om människor på flykt, om globala kretslopp eller om små vardagshändelser som omger oss.

Textilens inneboende egenskap av att vara så intimt kopplade till oss som människor, gör den till bärare av minnen, associationer och betydelser – textilierna blir laddade av den tid vi lever i. De utställande konstnärerna kan sägas använda sig av just denna potential i sina gestaltningar. Samtidigt träder verkens många gånger tidskrävande tillblivelseprocesser fram som också de betydelsefulla. Stygn har lagts vid stygn, en väv har sakta vuxit fram, en lapp har noggrant fogats samman med en annan lapp – hur något har tillverkats synliggörs i gestaltningen och blir på så sätt en väsentlig del av berättelsen.

Utställningen Berättelser om/Stories About är producerad av nätverket Fiber Art Sweden, FAS, i samarbete med Textilmuseet. Som kurator för utställningen står konstnären Inger Bergström. De medverkande konstnärerna är Hildur Bjarnadottir, Elizabet Christiansson, Maria Hägglund, Aida Miron, Monica Nilsson, Johan Strandahl, Maria Wahlgren och Serhed Waledkhani. Källa:  Textilmuseet. I evighet (Amen)? av Monica Nilsson Foto: Monica Nilsson

Annons

Museum1.se. Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved.
Utställningar,  Museer, Bloggar,  Om oss.