Blå Stället, Utställning, Made in Angered    »

Pågår: 11/9 - 20/10

Salongen – utställningen - är en arena för bildskapare i Angered eller andra förorter. Verken ska på något sätt ha anknytning till platsen eller förorten, eller vara gjorda av någon som bor eller arbetar i Angered.

Utställningen visas i Konsthalen Blå Stället i anslutning till Angereds Bokmässa 2019 (som sker lördag 21/9). Mässan vill lyfta litteraturen och poesin i förortsområden. I salongen vill vi visa upp den kreativa kraft som också finns hos bildskaparna
Utställningen pågår från 11/9 – 20/10 och är en del av GIBCA Extended, Göteborgs internationella konstbiennals lokala program.

Källa:  Blå Stället/Göteborgs Stad. 

Annons

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All Right reserved