Forsviks Bruk - Byggnaderna berättar

Tillsvidare

Utställning, byggnaderna berättar, består av ett stort antal byggnader, alla med sin egen historia. Området är klassat som riksintresse och byggnadsminne. Flera av byggnaderna är unika; kalorifären och träsliperiet är till exempel de enda i sitt slag i Sverige.  Källa: Västarvet/Forsviks Bruk. 

Annons

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved