Borås Museum

Borås Museum

Borås Museum med friluftsmuseet i Ramnaparken, utgör en mångfacetterad upplevelsemiljö med ett spännande samspel mellan park, byggnader och museum. Borås museum länkar samman dåtidens teknik med samtidens och framtidens teknik. Ett museum som kan identifiera och möta gemensamma samtida och framtida utmaningar för museer och samhälle i stort, samt förändringar i en växande stad. Källa: Borås Museum. 

Ett urval av utställningar

Annons

Kontaktinformation

Borås Museum
Adress: Ramnaparken, Parkgatan 29, 504 39 Borås
Telefon: +46 (0)33-35 85 80          
E-post: borasmuseum@boras.se 
Till Hemsida:  borasmuseum 
Reseplanera
Hitta hit se karta eller tryck här

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved