Göteborgs Konstmuseum

Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Här samsas verk av mästare som Rembrandt, Picasso och van Gogh med samtida konstnärer som Charlotte Gyllenhammar, Klara Kristalova och Cajsa von Zeipel. Göteborgs konstmuseum har en samling av internationell klass som omfattar konst från 1400-tal till nutid, företrädesvis från Europa och USA men med en tyngdpunkt i nordisk konst. 

Samlingen av nordisk konst kring sekelskiftet 1900 är unik i sitt slag. En central del av denna utgörs av Fürstenbergska galleriet, som är en av museets internationellt mest uppskattade delar. Göteborgs konstmuseum har samlingar från 1400-talet fram till idag. Museet har en nordisk profil men i samlingarna ingår även äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, van Gogh, Monet och Picasso. Källa: Göteborgs Konstmuseum. Göteborgs Konstmuseum. Foto Hossein Sehatlou.

Ett urval av utställningar

Annons

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved