Vänersborgs Museum

Vänersborgs Museum, uppfört för sitt ändamål 1885, är landets äldsta bevarade museimiljö. I detta museum tar man klivet rakt in i 1800-talets idévärld där de mest exotiska samlingar, hemförda av äventyrliga upptäcktsresanden från världens alla hörn, samsas om utrymmet i montrar och salar. Källa: Vänersborgs Museum/Västarvet. Foto: Vänersborgs Museum/Västarvet

Ett urval av utställningar

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved