Världskulturmuseet

Världskulturmuseet i Göteborg är en mötesplats med tankeväckande utställningar och aktiviteter om aktuella frågor i världen. Världskulturmuseet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur som får sitt uppdrag från Kulturdepartmentet. Inom ramen för detta har Världskulturmuseet formulerat en mission och ett antal värdeord för museet i Göteborg.

Världskulturmuseet skall uppfylla vårt uppdrag genom att ge alla besökare en museiupplevelse och vara Göteborgs internationella vardagsrum. Källa: Världskulturmuseet i Göteborg. Foto: Världskulturmuseet.

Ett urval av utställningar

Annons

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved