Vitlycke Museum

Vitlycke Museum i Tanum är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Vitlycke Museum skall  berätta och kommunicera kring brons-åldern och världsarv – öka kunskapen och intresset för den här tidsepoken, landskapet och våra hällristningar. Källa: Vitlycke Museum/Västarvet. 

Ett urval av utställningar

Annons

Museum1. - Utställningar och museer i Göteborg och Västsverige
Copyright © 2016 Museum1.se. All rights reserved